opláštění
Varianty

Varianty
opláštění

Vzhled Ride parking je navržen tak, aby se přizpůsobil okolí a maximálně s ním splynul. Parkovací věž je možné doplnit sedlovou střechou, plochou střechou, nebo otevřeným parterem. Ve městě se podoba vertikálního parkování bude odvíjet od tradičních materiálů hrubozrnné omítky, cihly či betonu. Na sídlišti na sebe vezme jednoduchou a utilitární podobu, zatímco v přírodě na okolí naváže organickou formou. Ride parking se přizpůsobí okolí a bude se aktivně podílet na jeho zkvalitnění.
Ride Parking vytváří přidanou hodnotu. Kromě parkování přináší svému okolí novou funkci.
Varianty tvaru
Typický tvar pro každou lokalitu